Chào mừng quý khách hàng đến với website Công ty EUC PACK

 Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên kết với chúng tôi:    

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động

Dịch vụ

Quan trắc môi trường lao động

06-11-2017 11:18:47 AM
Trung Tâm kỹ thuật môi trường lao động Miền Nam là đơn vị chuyên tư hiện quan trắc môi trường lao động, tư vấn cải thiện các vấn đề về môi trường lao động, điều kiện lao động

WEB: http://moitruonglaodong.com.vn/

 

 1. Yếu tố vi khí hậu: 

- Nhiệt độ;
- Độ ẩm;
- Tốc độ gió;
- Bức xạ nhiệt.
2. Yếu tố vật lý:
- Ánh sáng:;
- Tiếng ồn, Tiếng ồn theo dải tần;
- Vận tốc/gia tốc rung đứng hoặc ngang;
- Phóng xạ;
- Điện từ trường tần số công nghiệp;
- Điện từ trường tần số cao;
- Bức xạ tử ngoại.
3. Yếu tố bụi các loại:
- Bụi toàn phần;
- Bụi hô hấp;

-  Bụi PM10

- Bụi PM7

- Bụi PM 4

- Bụi PM 2.5

- Bụi thông thường;
- Bụi silic: phân tích hàm lượng silic tự do;
- Bụi amiăng;
- Bụi kim loại: (chì, mangan, cadimi, đồng).
- Bụi than;
- Bụi talc;
- Bụi bông.
4. Yếu tố hơi khí:
- Hơi kim loại và ion kim loại (Hg, As, Pb, Cr, Cd, Ni…);
- CO2
- CO;
- NO2
- SO2
- H2S
- NH3
- Các axit vô cơ (H2SO4, HNO3, HCl, HF)
- Formandehyde
- Phenol
- Acetone
- Gasoline (xăng)
- Ethyl Acetate
- Methyl Ethyl Ketone
- n-Hexan
- Methyl Alcohol
- Ethyl Alcohol
- Benzen và các hợp chất( Toluen, Xylen).
- Cyclohexanone
- Các axit hữu cơ
- Dimethyl Sulphide
- Butanol
- Isopropyl Alcohol
- Asine
- Mercury
- Naphtalane
- Cyclohexane
- Hidro Carbon (CxHy)
- Ethyl benzene
- Ethanol
- Acetonitrile
- Hydrazine
- Dimetyl amin
- Trimetyl amin
- Styrene
- Acetylene
- Metan
- NaOH

- Total Volatile organic compounds (TVOCs)

- Acetaldehyde
- Carbon disulfide
- Carbon tetrachloride
- Chlorobenzene
- Chloroform
- Dichlorobenzene (1,4-)
- Dichloroethylene (1,1)
- Dimethylformamide (N,N-)
- Dioxane (1,4-)
- Epichlorohydrin
- Ethylbenzene
- Ethylene glycol
- Ethylene glycol monoethyl ether
- Ethylene glycol monoethyl ether acetate
- Ethylene glycol monomethyl ether
- Ethylene glycol monomethyl ether acetate
- Hexane (n-)
- Isophorone
- Isopropanol
- Methyl chloroform
- Methyl t-butyl ether
- Methylene chloride
- Naphthalene
- Phenol
- Styrene
- Propylene Glycol monomethyl ether
- Tetrachloroethylene
- Trichloroethylene
- Vinyl acetate


5. Yếu tố tâm sinh lý và Ergonomi
- Đánh giá gánh nặng lao động thể lực;
- Đánh giá gánh nặng lao động trí óc;
- Đánh giá Ecgonomi điều kiện lao động;
- Đánh giá tư thế lao động.


6. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
- Yếu tố vi sinh vật;
- Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm;
- Dung môi;
- Yếu tố gây ung thư.

Tin mới nhất